Teatr

Choć budynki miewały różne funkcje, głównie mieszkalne, a tak zostało przecież do dzisiaj, z czasem zdarzały się również inne pomysły prowadzące do powstania budynków w celu nieco innych, ale również użytkowym. Budowla gdzie organizowano różnego rodzaju widowiska i przedstawienia sceniczne — tragedie, komedie, występy taneczne i muzyczne. Czasami teatr służył też jako miejsce publicznych zgromadzeń zwoływanych w innych celach. Budownictwo te zatem miało szereg zastosowań. Budownictwo teatralne zaczęto wznosić w Grecji ok. V w. p.n.e. I z czasem wybudowano je w wielu dużych miastach. Miały na ogół kształt półkolisty i powstawały na zboczu jakiegoś wzgórza. Widownię wykonywano z drewna lub kamienia. Sektory były oddzielone przejściami, a siedzenia tworzyły rzędy opadające ku dołowi. Centralne miejsce zajmowała orchéstra (przeznaczona dla chóru i tancerzy), za którą znajdowała się podwyższona scena, a za nią skené, czyli tło. Teatry rzymskie często były samodzielnymi budynkami i nie musiały się znajdować na naturalnym wzniesieniu terenu. Czasami miały zadaszoną scenę i część widowni. Rzymianie wznosili też amfiteatry, odkryte budowle na planie koła lub elipsy, w których dużą centralną arenę otaczała schodkowa widownia. Budownictwo te na pewno robiło wrażenie na widzach, choć pozostały już ruiny nadal pokazuje swoje lata świetności.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.